Tjänster

 • Trädfällning – Om ni vill öppna upp på tomten, förbättra utsikten och minska förekomsten av mygg!
 • Stormsäkra tomten inför hösten!
 • Svåra fällningar – Har du träd som vid fällning riskerar att skada någon byggnad? Många gånger är enda sättet att fälla dessa träd genom sk sektionsfällning då man sågar ned trädet uppifrån och ned i mindre bitar. Vi utför detta med sk klättrande sektionsfällning. Då  använder vi speciell klätterutrustning och motorsåg istället för skylift. Ofta kan detta arbete utföras direkt, samt att Ni slipper kostnaden för skylift. Detta är dock ett farligt arbete som kräver kompetens och utbildning.
 • Upparbetning av vindfällen – Att bearbeta stormskadade träd är kanske det farligaste arbete som finns med motorsåg, varför det ska utföras av professionella utförare med specialistutbildning.
 • Gallring och avverkning- Vi utför även mindre gallringar och avverkningar i de fall det är för kostsamt/ej lönsamt att anlita en skördare. Eller där det finns stora naturvärden och där man vill undvika markskador och skador på vegetationen.
 • Vi erbjuder även stubbfräsning. Bli av med stubbarna på ett smidigt sätt utan stora ingrepp på gräsmattan/tomten.
  Med Rut-avdrag.
 • Utkörning – Vi erbjuder utkörning av massa/brännved samt timmer (maxlängd 43 dm) med fyrhjuling och Kranman griplastarvagn. Fördelen med detta smidiga ekipage är att det t.ex. inte orsakar stora markskador (tomter) samt att behovet av stickvägar är minimalt. Vagnen är även utrustad med vinsch med 25m vajer vilket gör den extra lämplig vid t.ex. spridda vinfällen.
 • Vi erbjuder kurser i Motorsågskörkort Nivå A, B och C. Kontakta oss för pris och datum.
 • Instruktör ABCD
 • Erbjuder kurser i ABCD
 • All trädfällning på tomter utförs med Rut-avdrag. Detta innebär en rabatt på 50% av arbetskostnaden.

Trädfällningar, gallring, avverkning